Leiderschap

Leiderschap is een thema waarover zeer veel is geschreven. Van opvattingen als ‘je moet het in je hebben’ tot ‘het is een relatief eenvoudige set van gedragingen die iedereen kan leren’. Beiden zijn naar mijn opvatting waar.

Mijn ervaring leert dat startende leidinggevenden veel baat hebben bij structuur. In hun rol als leidinggevende maken zij grote vorderingen wanneer zij zich een aantal gedragingen eigen maken die hun effectiviteit aanzienlijk doet toenemen.

Naarmate hun ‘vlieguren’ als leidinggevende toenemen gaan de vragen omtrent leidinggeven zich verdiepen en wil de leidinggevende doorgaans wat meer ‘naar binnen kijken’.

In dit natuurlijke proces gaat het uiteindelijk om ‘persoonlijk leiderschap’. Dit staat voor een proces waarbij iemand zich steeds meer verantwoordelijk weet voor eigen keuzes, gedrag, resultaat en welzijn.

Leiderschapsopvattingen

  • Je wordt ermee geboren
  • Leiderschap is te leren
  • Leiderschap is samen beslissen
  • De situatie bepaalt welk leiderschap effectief is
  • Leiderschap is een kwestie van straffen en belonen
  • Leiderschap gaat om authentiek zijn