Coaching

Ik kies voor coaching als een medewerker of leidinggevende in zijn of haar werk telkens op gelijksoortige problemen stuit. Iemands ontwikkeling stagneert in zo’n geval met als gevolg vaak demotivatie voor de betreffende persoon en een vermindering van de toegevoegde waarde van iemand voor de organisatie.

In de meeste gevallen is met een serie van 5 coachingssessies een aanzienlijke verbetering van het functioneren te realiseren.

Bij voorkeur betrek ik de leidinggevende van de coachee bij het ‘coachingscontract’ .