Intervisie

Wanneer samen en van elkaar leren belangrijk is, kies ik voor intervisie; een uitstekende manier om op een gestructureerde manier ervaringen uit te wisselen tussen leidinggevenden. Een kleine groep van een vergelijkbaar niveau in de organisatie komt geregeld bij elkaar om het persoonlijk functioneren in hun rol als leidinggevende te bespreken.

Eén of meerdere personen brengen een vraag in waarover zij collegiaal advies krijgen.

De kunst daarbij is om dat zo te doen dat de vraag met enige diepgang wordt onderzocht en discussies zoveel mogelijk worden vermeden.

Een intervisiegroep blijft soms meerdere jaren bestaan.

Ik ondersteun intervisiegroepen als procesbegeleider in de opstartfase. Dit  vergroot aanzienlijk het rendement van de sessies.