Training

Training kies ik als interventie wanneer (grote) groepen leidinggevenden of medewerkers nieuw gedrag moeten en willen aanleren dat voor hun functioneren – nu of in de nabije toekomst – van groot belang is.

Vaak is de keuze voor een training het gevolg van veranderde omstandigheden voor de betreffende organisatie: de markt van de organisatie staat onder druk, leidinggevenden kunnen niet meer toe met hun vertrouwde repertoire voor de aansturing van medewerkers, het potentieel van de medewerkers in de organisatie wordt onvoldoende benut of is misschien wel niet aanwezig.