Projectmatig werken

Je wilt een bepaald probleem of kans voor de organisatie anders aanpakken dan je gewend bent. Je ervaart dat problemen niet worden opgelost door afzonderlijke afdelingen daaraan te laten werken. Blijkbaar is het probleem te lastig om van afdeling naar afdeling ‘door te schuiven’.

Projectmatig werken kan een ‘oplossing’ zijn wanneer je zaken wilt veranderen of verbeteren of kansen wilt benutten Een project is een ‘klus’ die het verdient om systematisch te worden aangepakt om het succes van de gewenste verandering beter te garanderen.

De eerste ‘wet’ bij projectmatig werken is dan ook: een klus wordt pas een project als je die ook als zodanig behandelt. Dat betekent dat je een methode (of delen daarvan) kiest om de klus aan te pakken.

Dat brengt je vanzelf bij de volgende keuze: welke methode?

De ervaring leert dat dat er niet zoveel toe doet, als je maar een methode kiest die bij de organisatie en bij jou past.

De ene methode schenkt veel aandacht aan de ‘projectomgeving’ – wie hebben er allemaal met het project te maken en hoe manage je dat? De andere methode legt meer de nadruk op ‘the human side of project management’ – leiderschap, teamwork, onderhandelen en conflicthanteren.

En alle methoden hanteren natuurlijk een bepaalde ‘techniek’ om projecten uit te voeren.

De kern van de zaak is dat projectmatig werken ervoor zorgt dat een klus op een andere manier wordt aangepakt dan dat doorgaans gebeurt.

Zeker bij organisaties waar routinewerk en projecten beide voorkomen is (het invoeren van) een transparante manier van werken in/met projecten van grote betekenis voor het welslagen van projecten.

In deze hybride organisaties hangt het effectief uitvoeren van projecten rechtstreeks samen met het vermogen om te veranderen en te vernieuwen.