Training

Trainingen in Projectmatig werken zijn maatwerk. Verschillende doelgroepen krijgen precies datgene dat past bij hun rol in projectmatig werken.

Voor (toekomstige) projectleiders zijn 4 aandachtsgebieden van belang die bij projecten een rol spelen:

  • Ik (de benodigde competenties van een projectleider)
  • Wij (de aansturing van een projectteam)
  • Zij (de omgang met verschillende belanghebbenden (stakeholders) van het project)
  • Het (het hanteren van een samenhangende methodiek voor het doen van projecten)

Een training voor deze doelgroep wordt in samenspraak met de organisatie ontworpen aan de hand van bovengenoemde thema’s.

Een training voor Projectmedewerkers behoeft minder uitgebreid te zijn. Voor hen gaat het erom dat zij een goede balans vinden tussen hun ‘gewone’ werk en de projecten waar zij bij betrokken zijn.

Uiteraard is het kunnen hanteren van een methodiek van Projectmatig werken ook voor deze doelgroep van belang. Daarnaast zijn communicatie, time management en onderhandelen en conflicten hanteren belangrijke thema’s.